Στις αναγραφόμενες εκπτωτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση αγοράς.